Predsednik opštine Zemun Dejan Matić, zamenik predsednika opštine Zemun Damir Kovačević i direktor JKP „Gradska čistoća” Marko Popadić danas su sa saradnicima ovog preduzeća učestvovali u akciji besplatne podele kanti za odlaganje reciklabilnog otpada domaćinstvima u naselju Altina.

reciklabilni otpad, kante. Opština Zemun, Milisav Pajević

Foto: Grad Beograd

 

EKONEC mesečnik

Kako je saopšteno iz opštine Zemun, tokom vikenda biće podeljeno oko 500 kanti za potrebe odlaganja otpada za reciklažu, a u planu je da se u narednih nekoliko meseci podeli 26 hiljada kanti u Zemunu.

Matić je rekao da ova akcija ima za cilj da ukaže na značaj reciklaže i koliko je važno da sugrađani steknu naviku da odvajaju otpad.

– Korist od reciklaže je mnogostruka. Ona doprinosi održanju obnovljivih izvora energije i štedi državne resurse. Nije lako usvajati nove navike, ali moramo se ponašati odgovorno prema generacijama koje dolaze. Svakodnevno smo na terenu, a sve one sugrađane koje ne zateknemo kod kuće obavestićemo naknadno da u zemunskom pogonu „Gradske čistoće” mogu preuzeti kantu. Sprovodeći jedinstvenu politiku Vlade Republike Srbije, Grada Beograda i gradskih opština i nadalje ćemo organizovati akcije koje u prvi plan stavljaju zaštitu i očuvanje životne sredine, rekao je Matić i zahvalio JKP „Gradska čistoća” na saradnji u dosadašnjim zajedničkim akcijama.

U narednom periodu plave kante za otpad namenjene reciklaži dobiće individualna domaćinstva u svim zemunskim naseljima.

Vlasnici domaćinstava koja dobiju kante u obavezi su da ih ostave ispred svoje kapije svakog drugog ponedeljka od 6.30 časova.

U plave kante se odlaže samo reciklažni otpad, poput flaša, aluminijumskih limenki, kartona, tetrapaka i novina.

Izvor: Grad Beograd

 

 

 

Milisav Pajević

Ministar zdravlja u Vladi Crne Gore Kenan Hrapović je podneo Vladi Crne Gore Usmenu informaciju o sprovođenju Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

cigarette-2581683_960_720

Foto: pixabay

EKONEC mesečnik

U raspravi je konstatovano da se Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda uglavnom poštuje, te da su subjektima kod kojih je utvrđeno kršenje zakonskih odredbi određivane propisane kazne.
I ovom prilikom, Vlada Crne Gore je iskazala odlučnost i istrajnost u primeni Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kao i podršku nadležnim organima u obavljanju kontinuiranog inspekcijskog nadzora i doslednog sprovođenja propisanih normi.

 

Milisav Pajević

Grad Užice je ove godine, za sufinansiranje nabavke kotlova na pelet i gas, izradu termoizolacije i zamenu stolarije u individualnim stambenim objektima i stambenim zgradama izdvojio ukupno 40 miliona dinara.

Užice, Đetinja, Milisav Pajević, rebalans budžeta, zaštita životne sredine

Foto: Milisav Pajević

 

EKONEC mesečnik

 

 

Javni poziv za mere energetske efikasnosti otvoren je do 26. marta, a rok za završetak radova za građane koji dobiju sredstva je 15. oktobar ove godine.

Pomoćnik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić je istakao da je Grad Užice jedan od lidera u Srbiji po pitanju mera koje se sprovode u cilju unapređenja kvaliteta vazduha.

 

„Grad Užice je za sufinansiranjem mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama krenuo 2015. godine, i danas nakon pet godina, izdvajamo deset puta veća sredstva u te svrhe. Cilj nam je da omogućimo sugrađanima, koji budu imali želje da se jave na ovaj konkurs, da dobiju sredstva, jer su mere energetske efikasnosti jedan od kamena temeljaca rešavanja pitanja aerozagađenja u gradu Užicu“.
Članica Gradskog veća zadužena za oblast zaštite životne sredine Nada Jovičić rekla je da se dokumenta za prijavu mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Grada Užica i u kancelarijama Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

 
„Na konkursu se mogu prijaviti vlasnici porodičnih stambenih objekta koji su izgrađeni na gradskom području u prvoj, drugoj ili trećoj stambenoj zoni. Za sufinansiranje nabavke i ugradnje materijala za izolaciju spoljnih zidova na porodičnim stambenim objektima opredeljeno 12.000.000 dinara, za nabavku i ugradnju stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim stambenim objektima 8.000.000 dinara, 2.000.000 dinara je predviđeno i za nabavku kotlova ili etažnih peći na drvni pelet za porodične stambene objekte. Za nabavku kotlova na gas, za porodične stambene objekte opredeljeno je 14.000.000 dinara, dok je za nabavku kotlova na gas za stanove u stambenim zgradama 3.500.000 dinara“ navela je Jovičić.

 

Svetlana Drakul, rukovodilac odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj je analizirajući konkurse iz prethodnih godina navela da su građani najviše poteškoća imali prilikom popunjavanja prijavnog obrasca, koji je ove godine pojednostavljen tako da će oni sada popunjavati samo osnovne informacije. “

Novine javnog konkursa su da energetsko stanje objekta komisija popunjava na terenu, potvrde od JP „Užice gasa“ o tehničkim mogućnostima za priključak na gas kao i od JKP „Gradska toplana“ da ne postoji tehnički uslovi za priključenje na toplovod, umesto građana pribavlja gradska služba“, rekla je Drakul.
Info dan o merama energetske efikanosti biće održan 5. marta u 12 časova u Svečanoj sali Gradske kuće, gde će sugrađani moći da dobiju sve informacije o uslovima konkursa.

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica možete pogledati ovde.
Izvor: Grad Užice

 

 
Milisav Pajević

Vlada Crne Gore usvojila je Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprečavanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu za period 2019-2021. , za 2019. godinu.

šume, šuma, ,forest-2735623_960_720

Foto: pixabay

EKONEC mesečnik

Konstatovano je da je međuresorsko Koordinaciono telo, koje čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za šume, Uprave policije, Vrhovnog državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina, Poreske uprave i NVO sektora, sprovelo Akcioni plan koji sadrži preventivne mere – čiji je cilj predupređivanje pojava koje spadaju u nelegalne aktivnosti; mere monitoringa i detekcije – čiji je cilj aktivno praćenje i otkrivanje nelegalnih aktivnosti; i represivne mere – čiji je cilj osiguravanje da počinioci nelegalnih aktivnosti budu procesuirani i kažnjeni na adekvatan način.

U raspravi je konstatovano da pojedine nadležne institucije neadekvatno reaguju u predmetima koji se tiču kršenja zakona u oblasti šumarstva.
Vlada Crne Gore, budući da je reč o značajnom državnom resursu, poziva Tužilaštvo da aktuelizuje rad na predmetima koji su pokrenuti, a koji se tiču kršenja zakona u oblasti šumarstva.

 

 
Milisav Pajević

Pokretanje platforme za opštedruštveni dijalog Ciljevi održivog razvoja za sve”, koju zajednički finansiraju švajcarska i nemačka razvojna saradnja, SDC i GIZ, a u okviru projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030, održaće se u prostoru Dorćol Platz” u Beogradu, 4. marta u trajanju od 09:00 do 13:30 časova

.Sustainable-development-goals-340x280

EKONEC mesečnik

Platforma za opštedruštveni dijalog Ciljevi održivog razvoja za sve” prepoznaje ključnu ulogu nedržavnih aktera u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i realizaciji Agende 2030.
Cilj platforme je da okupi aktere iz civilnog društva, poslovnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, medija i građana i pokrene široku i inkluzivnu debatu o razvojnim prioritetima Srbije.

Platforma je organizovana u tri komponente od kojih se svaka fokusira na jednu od tri dimenzije održivosti: socijalnu, ekonomsku i ekološku.

Organizacije civilnog društva koje će upravljati i koordinisati platformom su: FondacijaAna i Vlade Divac, u partnerstvu sa Fondacijom Centar za Demokratiju (za socijalnu dimenziju), Centar za visoke ekonomske studije u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrom (za ekonomsku dimenziju) i Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (za ekološku dimenziju).

Svaki od tri koordinatora biće odgovoran za pokretanje i usmeravanje inkluzivnog i participativnog javnog dijaloga kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, na temu razvojnih prioriteta Srbije i radiće na uključivanju prioriteta nedržavnih aktera u procese izrade razvojnih politika.

Izvor: BOŠ

 

Milisav Pajević

Gradska sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević ugostila je danas pobednike beogradskog „Klimatona”, koji su joj tom prilikom predstavili projektne ideje usmerene ka rešavanju klimatskih promena u Beogradu.

9c87c76b6131ef79617b9ca4c5ba4bbf_1477002944

Foto: Grad Beograd

EKONEC mesečnik

„Klimaton” je jedna od najmasovnijih klimatskih akcija u svetu. Godišnje okuplja hiljade aktivista u više od 145 gradova iz 55 zemalja sveta, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Na beogradskom „Klimatonu”, kako se precizira, okupilo se više od sto mladih koji su u multidisciplinarnim timovima rešavali ponuđene izazove: „Urbana toplotna ostrva u Beogradu”, „Čvrsti komunalni otpad” i „Ekološka svest građana”.

– Zahvaljujući „Klimatonu”, Grad Beograd je dobio odlične predloge projekata. Sekretarijat za zaštitu životne sredine podržaće ove mlade ljude da svoje ideje pretoče u stvarnost, istakla je Vilotijevićeva.

Izvor: Grad Beograd

 

 

Milisav Pajević

Ministarstvo zaštite životne sredine i Svetska organizacija za prirodu – WWF Adria, po prvi put su na jednom mestu okupili inspektore, predstavnike policije, tužioce i sudije osnovnih sudova širom Srbije kako bi unapredili međusobnu saradnju u oblasti zaštite divljih vrsta, sa akcentom na jesetarske vrste čiji je opstanak u srpskim vodama ugrožen.

Obuka_WWF-i-MZŽS_3об, Ministarstvo zaštite životne sredine, Milisav Pajević

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

 

Obuka je održana zajedno sa Grupom za sprovođenje CITES konvencije, 26. i 27. februara, sa ciljem poboljšanja otkrivanja, procesuiranja i sankcionisanja prestupa vezanih za divlje vrste.

Više od sto predstavnika državnih organa imalo je priliku da se upozna sa konceptom kriminala koji se tiče ugrožavanja divljih vrsta (tzv. wildlife crime), nacionalnim zakonima i međunarodnim konvencijama koje štite divlje vrste od ilegalnog uzimanja iz divljine i trgovine, ali i postupanjem nadležnih službi prilikom otkrivanja krijumčarenja.

Predavači su bili Pavle Jovanović, rukovodilac Grupe za sprovođenje CITES konvencije Ministarstva zaštite životne sredine, Gordana Petković, stručnjak za ekološko pravo (Agencija za ekološki konsalting ECOLIBRA), Livija Panić Miletić, javna tužiteljka (OJT Subotica) i Ognjen Krnetić, šef ribočuvarske službe korisnika ribarskih područja Kolubara i Sava, kao i predstavnici organizacije WWF Adria.

 

Obuka_WWF-i-MZŽS_4об, Ministarstvo zaštite životne sredine, Milisav Pajević

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

EKONEC mesečnik

„Cilj treninga jeste pre svega da se jačaju kapaciteti u policiji – da sprovode istrage i otkrivaju dela koja se tiču divljih vrsta i njihovih staništa. Pre svega se misli na ilegalnu trgovinu, krivolov i sva dela koja se javljaju kao posledica organizovanog kriminala i korupcije. Vrlo je bitno što su inspektori bili zajedno sa tužiocima i sudijama osnovnih sudova iz većeg dela Srbije kako bi zajedno razmenili iskustva i ideje, i upoznali se sa osnovama koje se tiču CITES konvencije i takozvanog wildlife kriminala”, zaključuje Pavle Jovanović iz Ministarstva zaštite životne sredine.

Na obuci su predstavljeni primeri kako su se do sada sprečavali prestupi u vezi sa ugrožavanjem divljih vrsta, kao i studije slučajeva otkrivanja i sprečavanja nezakonitog ribolova koji je glavna pretnja opstanku mnogih ribljih vrsta u Srbiji, a naročito jesetarskih čija je zaštita na svetskom nivou prioritetna.

„Obuka je organizovana u sklopu projekta ‘Život za dunavske jesetre’‚ koji WWF Adria sprovodi od 2016. godine, sa ciljem zaštite ovih ribljih vrsta i podizanja kapaciteta institucija koje donose i sprovode zakone u oblasti zaštite prirode“, ističe Vesna Maksimović, koordinatorka projekta „Život za dunavske jesetre“ u Srbiji.

Neki od zaključaka diskusije na kojoj su učesnici razmenjivali iskustva jeste da je neophodna promena nivoa prioriteta, povećanje kapaciteta ljudi i materijalnih resursa, ali i potencijalno osnivanje specijalne jedinice za suzbijanje ekoloških kriminala, po uzoru na mnoge evropske zemlje čiji je uspeh u ovoj oblasti zabeležen.

 

Milisav Pajević

Agencija za zaštitu životne sredine je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednom komorom Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga u Nišu juče održala stručnu obuku u vezi zakonskih obaveza i načina dostavljanja podataka Nacionalnom registru izvora zagađivanja Agencije za zaštitu životne sredine.

Nis_image11

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

EKONEC mesečnik

Posebna pažnja posvećena je izmenama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (Službeni glasnik RS br. 7/2020).

Ovom skupu prisustvovalo je stotinak predstavnika preduzeća – operatera za upravljanje otpadom iz ovog okruga.
Sledeća radionica na istu temu biće održana u sredu, 4. marta u Novom Sadu u Amfiteatru Sportskog i poslovnog centara Vojvodina.

 

Milisav Pajević

Sadržajan i konstruktivan razgovor o pitanjima zaštite životne sredine predsednika Vlade Crne Gore Duška Markovića i predstavnica Green Homa, na čelu sa izvršnom direktoricom Natašom Kovačević, rezultirao je konkretnim sugestijama i predlozima Vladi i administraciji u cilju unapređenja stanja u ovoj oblasti, ocenili su iz Vlade Crne Gore.

NVO CG

Foto: Kabinet predsednika Vlade Crne Gore

Na sastanku organizovanom u okviru inicijative Savez za Evropu, razgovarano je o kvalitetu voda, pitanjima devastacije reka, diversifikaciji energetskih izvora u kontekstu očuvanja vodotoka, zaštiti mora, tretiranju otpada kao i o klimatskim promenama.

Sagovornici su se saglasili da je važno dalje unapređivati zakonodavstvo, pooštriti kaznene mere i kaznenu politiku, kao i podizati svest građana o značaju odgovornijeg ponašanja prema životnoj sredini.
Takođe, zajednički je konstatovana neophodnost jačanja institucionalnog potencijala u cilju kvalitetnijeg odgovora na izazove očuvanja zaštite životne sredine.

Iz Vlade Crne Gore poručuju da će razmotriti sve dobijene sugestije na kojima će kroz dalju saradnju i komunikaciju raditi nadležni resori.

Sastanku su prisustvovali i potpredsednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Dragana Čenić, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i pregovarač za poglavlje 27 Ivana Vojinović kao i glavni pregovarač sa EU Aleksandar Drljević.

Iz NVO Green home su saopštili da su sa premijerom razgovarali o temama koje su široko društveno prepoznate kao problematične, prije svega upravljanju otpadom, vodama, šumskim resursima i zaštićenim područjima, gde su kako su kazali, usaglasili naredne korake, a u cilju očuvanja prirodnih resursa Crne Gore i sprovođenju principa održivog razvoja u praksi.

Posebno je, dodaju, bilo reči o problematici malih hidroelektrana, gde su problematizovana pitanja na reci Lještanici i Vinickoj, ali i drugih oštećenja prirodnih vrednosti koje su u prethodnom periodu nastale na rekama severa Crne Gore, poput Tare i Lima.

– Za pitanja upravljanja otpadom usaglasili smo se da, pored privremenih rešenja, pristup u upravljanju otpadom mora biti reformistički, uključujući formiranje posebnih nadzornih službi za primjenu kaznene politike u dužem vremenskom roku, kazali su iz te NVO.

Prema dogovoru, kako dodaju, posebna zalaganja će se ostvariti u oblasti zaštite morskog biodiverziteta.

– I to u smislu ubrzanja dinamike proglašavanja prvog zaštićenog područja u moru, ali i zaštiti šuma, klimatskoj politici, ozelenjavanja energetskog sektora, odnosno zajedničkom i blagovremenom planiranju sprovođenja obaveza iz „Zelenog sporazuma“ EU, rekli su iz NVO Green home.
Milisav Pajević

Beba polarne medvedice iz bečkog zoološkog vrta zvaće se Finja, odlučeno je danas, na Međunarodni dan polarnih medveda, saopštila je Kancelarija Grada Beča u Beogradu.
Povodom Međunarodnog dana polarnih medveda mladunče iz bečkog zoološkog vrta dobilo je ime – „Finja“.

polar-bear-1517514_960_720

Foto: pixabay

„Finja“ znači „bela“ i „lepa“ što u potpunosti važi za našu polarnu medvedicu-devojčicu“ izjavila je negovateljka životinja Alesa Esau. „Odlučili smo se za ovo ime zato što lepo zvuči i odlično se slaže sa imenima roditelja: majka Nora i tata Ranco“ dodala je Esau.

Iz celog sveta je pristiglo tačno 20.964 predloga za ime, a većina ljudi je davala prednost nordijskim imenima.

Budući da se 27. februara obeležava Međunarodni dan polarnih medveda, ceo vikend u zoološkom vrtu Šenbrun biće u znaku ovog praznika.

Pored porodičnog programa ogranizovane su igre za decu kao i klimatski test „Šta je bolje za polarne medvede?“ – domaća jabuka ili egzotični mango, vožnja tramvajem ili kolima?

Takođe, posetioci će moći da vide „GPS-transmiter“ pomoću kojeg Međunarodna organizacija za zaštitu polarnih medveda (PBI) u saradnji sa zoološkim vrtom Šenbrun istražuje kretanje polarnih medveda.

Prema nekim procenama, na Severnom polu živi oko 20 hiljada polarnih medveda.
Izvor: Danas Online

 

 

 

Milisav Pajević