Na Drugoj sednici Odbora za zaštitu životne sredine, koja je danas održana, članovi Odbora razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva za zaštitu životne sredine za period avgust-oktobar 2020. godine.

Green Group – Upravljanje otpadom i hemikalijama / 064/13-45-663

EKONEC klub čitalaca

Članovima Odbora za zaštitu životne sredine Informaciju o radu obrazložila je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, kao i pomoćnik ministra Filip Abramović ističući da je u ovom periodu usvojeno nekoliko pravilnika, i to Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2020. godinu, Pravilnik o listi aktivnosti koji mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta, a donet je i Pravilnik o službenoj odeći, odnosno uniformi čuvara u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima.

Pomoćnik ministra dodao je i to da se u ovom periodu radilo na nekoliko nacrta zakona, odredaba i pravilnika i predočio je aktivnosti Sektora za strateško planiranje i projekte, Sektora za upravljanje životnom sredinom, Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Sektora za zaštitu prirode i klimatske promene, Sektora za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, Sektora za finansijsko upravljanje i kontrolu i Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini.

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine bilo je reči i o radu Agencije za zaštitu životne sredine. Rečeno je da su nastavljene aktivnosti na izradi i usvajanju Izveštaja o stanju životne sredine za 2019. godinu, i da je nakon pribavljanja i revizije Izveštaja, zaustavljena dalja procedura usvajanja prema instrukcijama Sekretarijata za zakonodavstvo do formiranja nove Vlade Republike Srbije.

Nakon diskusije, koja je usledila posle obrazloženja, članovi Odbora za zaštitu životne sredine usvojili su Informaciju o radu Ministarstva za zaštitu životne sredine za period avgust-oktobar 2020. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora za zaštitu životne sredine dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Akoš Ujhelji, Samira Ćosović, Marko Parezanović, Tomislav Janković, Vesna Krišanov, Gojko Palalić, Nevenka Kostadinova, Marija Todorović, Jelena Obradović, Vladimir Grahovac, Marina Raguš, Dragana Radinović, Aleksandar Jugović i Žarko Bogatinović, kao i predstavnici Zelene stolice.

Milisav Pajević

Formiranjem i radom hranilišta za nekrofagne vrste životinja u SRP „Peštersko polje“ za koje je odabir mesta realizovan krajem 2018. godine u saradnji Zavoda za zaštitu prirode Srbije i upravljača SRP „Peštersko polje “, kada je od nekoliko lokacija odabrana pozicija između lokaliteta Krnja Jela i vrha Trojan, beloglavi supovi nastanjuju se i u Specijalnom rezervatu prirode „Peštersko polje“.

Green Group – Upravljanje otpadom i hemikalijama / 064/13-45-663

EKONEC klub čitalaca

Hranilište koje je izgrađeno u skladu sa uslovima zaštite prirode Zavoda i svim standardima za ovakvu vrstu objekata počelo je sa radom početkom 2020 godine.

Sa početkom rada hranilišta primećena su jata beloglavih supova (Gyps fulvus) čija se brojnost kretala od 30 do 180 jedinki, kao i da oko 50-ak jedinki beloglavih supova noći u šumi u blizini hranilišta i stenama neposredno ispod vrha Trojan.

Uspešan rad hranilišta i širenje prostora na kojima obitava beloglavi sup, kako ističe direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije mr Aleksandar Dragišić „rezultat je dobre prakse i saradnje Zavoda i upravljača, a pre svega, čuvara prirode na terenu“. Direktor Zavoda Aleksandar Dragišić ovim povodom podseća i da je „rad hranilišta u SRP „Peštersko polje“, takođe i rezultat višegodišnjeg spoja i rada stručnjaka, upravljača i svih zaštitara prirode na uspostavljanju nacionalne mreže hranilišta za nekrofagne vrste životinja koja je deo Balkanske mreže hranilišta, čime se omogućava neometano kretanje i širenje populacije ovih ugroženih vrsta na celom Balkanskom poluostrvu i šire u Evropi. U mrežu ovih hranilišta, koja se nalaze u granicama zaštićenih područja proglašenim Specijalnim rezervatima prirode „Uvac“, „Klisura reke Mileševke“, „Klisura reke Trešnjice“, i sada „Peštersko polje“, nastojimo da se uskoro uključi još jedno, i to u Parku prirode „Stara planina“.

Hranilište na Pešterskom polju je ograđeno, ima objekat za fotografisanje i posmatranje životinjskih vrsta uz stalni video nadzor. Upravljač zaštićenog područja – Turistička organizacija Sjenice vodi evidenciju o prisustvu vrsta i obezbeđivanju i iznošenju hrane. Pored beloglavih supova, hranilište posećuju gavran (Corvus corax) i vetruška (Falco tinnunculus), a od krupnih zveri zabeležen je vuk (Canis lupus).

Turistička organizacija Sjenica, kao upravljač rezervata, od februara 2020. do trenutka stručnog nadzora koje je obavio Zavod za zaštitu prirode Srbije u drugoj polovini oktobra, je organizovala iznošenje oko 23 tone hrane, čime je ujedno smanjeno nekontrolisano odlaganje uginulih životinja na širem području.

Uginule životinje se, u saradnji sa lokalnom zajednicom, dovoze sa područja Pešterske visoravni i šire okoline.

Takođe, planira se postavljanje rampe na prilaznom putu ka hranilištu koje je ograđeno drvenom ogradom i izgradnja pojilišta za životinje u okviru hranilišta, u skladu sa instrukcijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

U odnosu na propisane režime zaštite i dozvoljene aktivnosti, posete novoizgrađenom objektu za posmatranje životinja su ograničene, i to prevashodno u naučno-istraživačke i edukativne svrhe, uz obavezno prethodno prijavljivanje upravljaču.

Osnovni cilj ovako koncipiranih poseta jeste dobijanje novih podataka koji će biti iskorišćeni za poboljšanje statusa ugroženih vrsta na ovom području i u promotivne svrhe, sa ukazivanjem značaja sprovođenja aktivnih mera njihove zaštite.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Milisav Pajević

Građanski pokreti i inicijative danas su zatražili da se do okončanja pandemije obustave projekti za koje je nužno učešće građana, navodeći da ne postoje uslovi da se građanima omogući da daju svoj sud o predloženim projektima, „čime se krši zakon, a javne rasprave postaju tajne otimačine“.

Green Group – Upravljanje otpadom i hemikalijama / 064/13-45-663

EKONEC klub čitalaca

Saopštenje su potpisali građanski pokreti i inicijative – Sačuvajmo Gardoš i Zemun, Zajednička akcija blok 70/70a, Zelena Zvezedara, Pešaci nisu maratonci, Udruženej za zaštitu ustavnosti, Kreni-pokreni, Srce Grada, UG Kotež, Sačuvajmo Cetinjsku i Zetku, Odbranimo Teslu – Pančevo.

U jeku epidemije bolnički kapaciteti su prepunjeni, „državne službe i institucije ne primaju građane zbog antiepidemmioloških mera, a za to vreme gradska, pokrajinska i republička administracija organizuju „javne uvide i rasprave“ za realizaciju projekata koji bez učešća građana time postaju tajni uvidi“, navodi se u saopštenju tih pokreta i organizacija.

„Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda organizuje javnu raspravu 15. decembra za projekat komercijalne izgradnje na Makiškom polju čime se ugrožava beogradsko vodoizvorište, a građani neće biti u mogućnosti da učestvuju u ovoj raspravi iako su u velikom broju podneli primedbe na ovaj izuzetno štetan projekat“, navodi se u saopštenju.

„Samo u Pančevu u sledećih 30 dana najavljeni su javni uvidi i rasprave za projekte: industrijkso-poslovno-proizvodne zone 2, bloka 014, Skladište veštackog djubriva PROMIST na lokaciji nekadašnje fabrike stakla, a u medjuvremenu su omogućena otuđenja parcela u naselju Tesla i 23 hektara zemljišta u Severnoj industrijskoj zoni“, dodaje se u saopštenju.

Građanske inicijative i pokreti naglašavaju da su najavljeni radovi oko Starog savskog mosta koji gradska uprava želi da ukloni, „čemu se protive mnogi građani, organizacije, javne ličnosti, istoričari i arhitekte nudeći drugačija i jeftinija rešenja od uklanjanja ovog čuvenog simbola grada i izgradnje novog“.

„Raspisan je poziv za javni uvid za odlagalište i izgradnju postrojenja za tretman neopasnog otpada u naselju Krnjača tik uz obalu Dunava… Na Vračaru je u toku izgradnja na jedinoj zelenoj površini u Sezonovoj ulici. Poučeni dosadašnjim iskustvom noćnih rušenja objekata i seče drveća, upozoravamo da ovakve akcije više neće biti tolerisane od strane građana“, dodaje se u saopštenju.
Izvor: BETA

Milisav Pajević

Posle Starog grada i Vračara, u trećoj fazi aktivnosti izrađen je plan za postavljanje podzemnih kontejnera za selekciju otpada i reciklažu i na Savskom vencu, koji je usvojen na današnjoj sednici Skupštine Grada Beograda.

Green Group – Upravljanje otpadom i hemikalijama / 064/13-45-663

EKONEC klub čitalaca

–Cilj usvojenog plana jeste unapređenje životne sredine i davanje mogućnosti svim korisnicima komunalnih usluga da mogu da razvrstaju otpad u Beogradu, navela je u obrazloženju podsekretarka za zaštitu životne sredine Jasmina Madžgalj.

Plan je umeteljen na dva zakona – Zakon o upravljanju otpadom i Zakon o komunalnim uslugama. U okviru treće faze, koja obuhvata analizu postojećeg stanja i mikrolokacija koje zadovoljavaju kriterijume za postavljanje podzemnih kontejnera, izrađen je, dakle, plan za 2019. i 2020. godinu za teritoriju opštine Savski venac.

Na sednici je izmenjena i dopunjena Odluka o osnivanju „Slobodne zone Beograda”. Kako je precizirao podsekretar za privredu Radenko Durković, ukupna površina „slobodne zone” iznosiće 201 hektar i 78 ari.

–Pored postojeća tri područja Barič, Reva i Pančevo, zona dobija i četvrto područje, i to Staru Pazovu , naglasio je Durković.

Takođe, izmenjena je i Odluka o povećanju osnovnog kapitala JKP „Gradska čistoća”, kao i statuti „Gradskih pijaca” i GSP „Beograd”.


Na sednici su doneta i rešenja o davanju saglasnosti na rebalanse programa poslovanja za 2020. godinu za više javnih komunalnih preduzeća, kao i Odluka o obezbeđivanju uslova za uređivanje, upotrebu, unapređivanje i zaštitu kompleksa Beogradske tvrđave i parka Kalemegdan.

Izvor: Grad Beograd

Milisav Pajević

Uz poštovanje svih epidemioloških mera i okupljanjem samo neophodnog broja volontera, u Nadalju je u subotu organizovana akcija sadnje 6.000 sadnica raznih autohtonih vrsta.

Green Group – Upravljanje otpadom i hemikalijama / 064/13-45-663

EKONEC klub čitalaca

Opština Srbobran i Javno komunalno preduzeće „Graditelj“, uz podršku Šumarskog fakulteta u Beogradu i Ministarstva zaštite životne sredine, obezbedili i posadili sadnice hrasta lužnjaka, poljskog jasena, bresta vez, košaraste i bele vrbe, bele topole, lipe i breze, pa se očekuje da na ovom mestu u narednim godinama nikne pravi šumski pojas.

-Naša opština pri dnu je liste po procentu pošumljenosti i nama su ovakve akcije neophodne i od suštinskog značaja. Moramo sačuvati životnu sredinu, obezbediti površine pod šumom i vetrozaštitne pojaseve oko poljoprivrednog zemljišta i naselja, jer će sistem najefikasnije funkcionisati samo ako njegovi delovi budu dobro složeni. Ovo je prva akcija ove vrste u novom mandatu lokalne samouprave i biće ih sve više, zbog čega ćemo svu pažnju usmeriti i na rad našeg rasadnika i pokušati da proizvedemo što više sadnica autohtonih vrsta. Podršku i dalje očekujemo od Ministarstva za zaštitu životne sredine i Šumarskog fakulteta, sa kojima već imamo dobru saradnju, i otvoreni smo za stručne savete i preporuke kako da brzo i uspešno podignemo procenat površina pod šumama. Nećemo stati samo na ovome već ćemo svu pažnju usmeriti i na suzbijanje svih vrsta zagađenja životne sredine, koja dolaze od strane i malih i velikih zagađivača“, rekao je Radivoj Debeljački, predsednik opštine Srbobran.

Deo akcije u Nadalju svojim znanjem i stručnim savetima podržala je i rođena Srbobranka, diplomirani inženjer šumarstva Ivona Кerkez Janković, doktorand Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Green Group – Upravljanje otpadom i hemikalijama / 064/13-45-663

EKONEC klub čitalaca

-Veoma je bitno da ova akcija uspe i pružam punu podršku lokalnoj samoupravi u nameri da podigne nove šumske zasade. Novi zasad nalazi se kao barijera između oranica i naselja i njegov položaj veoma je bitan za zaštitu stanovništva od štetnih aerosola i udara vetra. Pored toga, bez vode i hrane možemo barem nekoliko dana, ali bez kiseonika ne, i onda je jasno koliki je značaj ovog novog zasada, rekla je Кerkez Janković.

Mirjana Šijačić Nikolić, profesorka Šumarskog fakulteta, istakla je da zajednički projekat opštine Srbobran i Šumarskog fakulteta na pošumljavanju ovog prostora, treba da rezultirala podizanjem procenta površina pod drvećem na više od jedan odsto, koliko sada iznosi.

-Sredstva za pošumljavanje dobijamo iz Zelenog fonda Ministarstva za zaštitu životne sredine i namera nam je da i dalje konkurišemo za nove zasade. Nadam se da će livada na kojoj smo danas radili u budućnosti postati šuma. Naša obaveza će biti da vršimo analizu prijema i preživaljavanja ovih sadnica, kao i popunjavanje sadnica koje se eventualno ne prime, rekla je Šijačić Nikolić.

Izvor: Opština Srbobran

Milisav Pajević

Ustanova za zaštitu prirode „Titelski breg” u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, preduzela je akciju ograđivanja napuštenih bunara koji nisu obeleženi, ne koriste se već dugo, a duboki su i do sto metara.

Green Group – Upravljanje otpadom i hemikalijama / 064/13-45-663

EKONEC klub čitalaca

Takvi bunari predstavljaju opasnost za izletnike, lovce, poljoprivrednike koji se kreću po Titelskom bregu, a ugrožena je i divljač koja ovde obitava.

U akciju su se uključili Opština Titel, Poljočuvarska sluzba, JКP „Кomunalac”, Udruženje mladih „Panonska vizija” iz Šajkaša, Lovačko udruženje „Šljuka”, Udruženje sportskih ribolovaca „Кaraš”.

Ograđena su za sada četiri zapuštena bunara na Titelskom bregu, a radovi će biti nastavljeni na proleće kada će UZP „Titelski breg” postaviti table kod ograđenih bunara i nastaviti ograđivanje bunara u mošorinskom ataru.


Izvor: DNEVNIK/ Ž. Marković

Milisav Pajević

Poziv za trening o cirkularnoj ekonomiji

29. новембра 2020.

Centar za cirkularnu ekonomiju CirEkon Vas poziva da se priključite timu CE BEACONS, podržanom od strane EIT Climate-KIC-a projekta kako bismo zajedno, uz sinergiju poslovnog, inženjerskog i znanja iz domena cirkularne ekonomije ubrzali razvoj cirkularne ekonomije u Srbiji, ali i u regionu Balkanskog poluostrva.

Green Group – Upravljanje otpadom i hemikalijama / 064/13-45-663


EKONEC klub čitalaca

Tim CE BEACONS projekta, organizuje trening za implementaciju cirkularne ekonomije u toku decembra meseca 2020 godine.


Trening je namenjen prvenstveno hemijskim, IT, mašinskim (i industrijskim) inţenjerima, inţenjerima zaštite ţivotne sredine, kao i industrijskim dizajnerima. Zašto vama? Jednostavno, cirkularna ekonomija zavisi od načina na koji dizajniramo materijale, procese, i proizvode i samo uz multidisciplinarnost možemo da obezbedimo pravi napredak ka ovakvom razvoju.
∙ Potrebno predznanje: Bez posebnih zahteva, osim znanja u struci.
∙ Potrebno iskustvo: U struci.


Trening izvode: ∙ Stručnjaci Evropske mreže trenera posvećenih klimatskim promenama, EIT Climate KIC ∙ Privredna komora Temišvara, Rumunija; ∙ Centar za cirkularnu ekonomiju CirEkon, Srbija
Zvanični jezik treninga: Engleski.


Trening je oslobođen kotizacije zbog podrške EIT Climate-KIC-a.
Proces aplikacije se vrši preko Google forme. Kako biste se prijavili neophodno je da odgovorite na postavljena pitanja i dostavite Vaš CV.

Uputstvo za prijavu možete pronaći na ovde, a aplikaciju je potrebno poslati do 1. decembra do 17. časova.


Milisav Pajević

Predstavnici Ekološkog pokreta Vrbasa posetili Goranski rasadnik u Somboru i sa Gašparom Matarićem, master inženjerom šumarstva u JVP Vode Vojvodine, ispitali modalitete saradnje u pošumljavanju obala kanalske mreže.

Green Group – Upravljanje otpadom i hemikalijama / 064/13-45-663

EKONEC klub čitalaca

Pokret gorana Sombora se aktivno bavi edukacijom mladih o ekologiji i zaštiti životne sredine, promoviše volonterizam i aktivan boravak u prirodi.

Bavi se uređenjem javnih površina oko škola, bolnica, manastira, gde god se ukaže potreba.

U rasadniku kojim raspolaže dugi niz godina, uz pomoć mladih neguje i sadi šumski materijal namenjen ozelenjavanju grada i okoline i vetrozaštitnih pojaseva.

Od 1992.godine Pokret gorana Sombora je podigao i odnegovao 750 hektara vetrozaštitnih pojaseva.

U obilasku rasadnika uz vodiče i prigodno predavanje Peđe Sušića i Ivana Žihe, predstavnici Ekološkog pokreta Vrbasa uverili su se u potencijal rasadnika, njegovu veličinu, raznovrsnost i ogroman trud uložen u njegovu revitalizaciju, posle višegodišnje zapuštenosti.

Ekološki pokret Vrbasa sa inženjerom Gašparom Matarićem je sagledao i analizirao situaciju na terenu i uočen je prostor za saradnju u realizaciji Plana pošumljavanja vodnog zemljišta Voda Vojvodine, kroz uključivanje škola i aktivnih građana, koji bi potom preuzeli održavanje dela sadnica, te je već za ovu, jesenju sezonu utvrđena komunikacija koja bi trebala da dovede do zajedničkih efekata na terenu.

Sastanci su se odigrali u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – AКT“, koji je dobio podršku Vlade Švajcarske a sprovode ga Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Dogovoreno je da se u narednom periodu zajednički ozeleni nekoliko dvorišta škola, da se učestvuje na konkursima udruženih snaga i kroz rad u Mreži Pošumimo Vojvodinu, da konkretan doprinos pošumljenosti pokrajine.

Sastanci su održani u okviru projekta Ekološkog pokreta Vrbasa „Zajedno za aktivno građansko društvo – AКT“, koji je dobio podršku Vlade Švajcarske, a sprovode ga Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.


Milisav Pajević

U skladu sa Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon ( hibridni pogon) (“Službeni glasnik RS, broj 27/20), Ministarstvo zaštite životne sredine od marta ove godine subvencioniše kupovinu električnih i hibridnih vozila.

Green Group – Upravljanje otpadom i hemikalijama / 064/13-45-663

EKONEC klub čitalaca

Imajući u vidu da je Pravilnikom o sistemu izvršenju budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ 20/20) regulisano da se zahtevi za preuzimanje obaveze za tekuću budžetsku godinu, moraju uneti u informacioni sistem izvršenja budžeta najkasnije do 15. decembra tekuće godine, a da razmatranje i rešavanje prispelih predmeta po pitanju subvencionisane kupovine vozila po proceduri zahteva minimalno 15 radnih dana, Ministarstvo zaštite životne sredine, u skladu sa navedenim propisima, od 27. novembra 2020.godine neće primati nove zahteve za sprovođenja subvencionisane kupovine električnih i hibridnih vozila, a koji se mogu uzeti u obradu do kraja 2020. godine.

Milisav Pajević

U Pančevu je spašen mladi labud koji je zalutao u jedno dvorište na Bavaništanskom putu i vraćen je na obale Tamiša.

Green Group – Upravljanje otpadom i hemikalijama / 064/13-45-663

EKONEC klub čitalaca


Radnici JKP „Zelenilo“ i direktor Turističke organizacije Pančevo akteri su ove spasilačke misije koja zaslužuje svaku pohvalu.

Kako nam je ispričao Nikola Stoilković, direktor Turističke organizacije Pančevo u dvorište kuće porodice Stoilković došao je neobičan gost – mladi labud.

-Bio je dezorjentisan, pomalo uplašen. Ušao je sam u kuću, u garažni deo kuće. Videlo se da je veoma mlad i zbunjen. Pozvao sam „Zelenilo“, čuvare prirode iz Parka prirode „Ponjavica“, i oni su ovog jutra došli da preuzmu labuda i da ga prenesu do obale Tamiša. Ovaj veoma mladi labud je očigledno sinoć krenuo na svoj probni, možda i prvi let, i izgubio se. Sada kad je opet na Tamišu omogućeno mu je da bude u okruženju iz kojeg može ponovo da poleti, ispričao nam je Nikola Stoilković.

Čuvari prirode iz JKP „Zelenila“ već su imali sličnu akciju spašavanja labuda početkom oktobra kada je mladi labud sledeo na avionsku pistu u fabrici Utva avioni. I tada je bilo neophodno što pre organizovati akciju hvatanja ptice i odnošenja do najbliže vodene površine.

Velike betonske i asfaltne površine, kao i ravni krovovi, labudove iz njihove ptičje perspektive podsećaju na vodu, reku ili jezero na koje mogu da slete. U tom trenutku oni naravno ne znaju da ih po sletanju neće dočekati voda već tvrda površina sa koje oni ne mogu lako da polete. Zato ih je neophodno uhvatiti i odneti do najbliže vodene površine sa koje će lako poleteti.

Ako se ikad nađete u sličnoj situaciji, potrebno je, da ovako kako je to uradio Nikola Stoilković, pozovete radnike pančevačkog „Zelenila“, preduzeća koje zapošljava i čuvare prirode u Parku prirode „Ponjavica“, jer će oni najbolje znati kako da se pomogne ptici.

Inače, Turistička organizacija Pančevo je poznata kao prijateljsko okruženje za sve životinje, tako da ne čudi što je i ovaj put postupak bio ispravan.
U prostorijama Turističke organizacije Pančevo redovno ćete sresti dobroćudne gradske pse i mačke o kojima brinu i zaposleni u ovoj organizaciji i posetioci Pančeva.
Izvor: Pančevomojkraj.rs

Milisav Pajević