Kažite nam na početku Vašu ocenu stanja zaštite životne sredine u Srbiji?

Jako teško pitanje na samom početku. Pitanje zaštite životne sredine u Srbiji je vrlo složeno i kompleksno, te je jako teško dati ocenu stanja, ali ako mene pitate, na skali od 1 do 5, dala bih ocenu 2. Prelazna ocena je sasvim dovoljna, jer su neki mali pomaci ostvareni, međutim, još je puno posla pred nama.

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Možete li nam dati ocenu rada nadležnih republičkih organa u oblasti zaštite životne sredine?

Takođe, opet teško pitanje. Ne postoji samo jedna institucija koja je na nacionalnom nivou zadužena za pitanje i probleme životne sredine. Krovna institucija jeste Ministarstvo zaštite životne sredine, a zatim tu je i Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA). Međutim, pošto su problemi koji se javljaju u životnoj sredini kompleksni, a rešavaju se multidisciplinarnim pristupom, više različitih institucija igraju važnu ulogu u ovom sistemu.
Ako dajem ocenu na skali od 1 do 5, ocena za republičke organe bi bila 3. Lično smatram da nadležne institucije moraju aktivnije da rade na primeni zakona u ovoj oblasti, da njihov rad bude transparentniji i da omoguće aktivnije učešće javnosti u donošenju odluka.

Više od dve godine smo u pandemiji korona virusa, pa nam recite da li je i koliko uticala na Vaše lične i profesionalne aktivnosti?

Pandemija virusa Covid-19 ostavila je veliki trag na sve nas i mislim da niko nije ostao imun na ono što se prethodne dve godine izdešavalo u svetu.
Mislim da smo svi postal svesniji koliko su priroda i naše zdravlje krhki i koliko se svet može izmeniti za samo par dana. Zbog toga smatram da u budućnosti moramo mnogo ozbiljnije pristupiti zaštiti i unapređenju životne sredine, jer ovakve pandemije globalnih razmera svoje korene upravo vuku iz narušavanja ekosistemske ravnoteže.

Na mene lično je najviše uticalo ograničenje kretanja, jer je moja profesija takva da zahteva stalni rad na terenu. Takođe, s obzirom da se bavim i naukom, bilo je jako teško učestvoati na bilo kakvim konferencijama, kongresima ili programima stručnog i naučnog usavršavanja.
Online platforme su nam omogućile da taj težak period „premostimo”, ali smatram da je mnogo efikasniji protok i prenošenje znanja i veština kada ste vi direktno u kontaktu sa predavačima i vašim kolegama. To naravno govorim, kao prostorni planer koji se bavi zaštitom životne sredine i naučni radnik.

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Nedavno ste bili deo tima koji je sproveo istraživanje koje se bavilo sastavom i količinama komunalnog otpada koje proizvodimo. Recite nam kako je proteklo istraživanje i do kakvih ste zaključaka došli?

Tim eksperata čiji sam deo okupili su „GreenLoop Consulting“ i nacionalni operater za upravljanje ambalažnim otpadom „Sekopak“. Cilj istraživanja jeste analiza morofološkog sastava komunalnog otpada u 18 kategorija i 37 podkategorija.
Preciznije, želimo da ustanovimo detaljan i tačan sastav komunalnog otpada iz domaćinstva prema adekvatnom geografskom uzorku koji podrazumeva da je otpad sakupljen na različitim lokacijama (urbanim i ruralnim). Do sada smo analizirali otpad na dve lokacije: Javno komunalno preduzeće „Higijena” u Pančevu i Regionalna sanitarna deponija „Duboko“ u Užicu. U nedeljama i mesecima koji su pred nama nastavljamo istraživanje i u drugim gradovima Srbije, poput Novog Sada, Leskovca i Negotina.

Zaključci i rezultati ovog istraživanja biće javno dostupni po završetku projekta. Trenutno smo u fazi prikupljanja podataka, ali neke inicijalne zaključke već možemo izneti. Na primer: često se realne količine otpada koji proizvodimo ne poklapaju sa zvaničnim podacima koji su nam dostupni u izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine. Najčešće, količine otpada su veće, što posebno pravi problema kada treba projektovati i planirati razvoj sistema upravljanja otpadom. Takođe, nekada se desi da su procene količina otpada predimenzionirane, što za pojedina postrojenja koja tretiraju otpad može dovesti do toga da nemaju dovoljno sirovina za rad.

Ono što je činjenica jeste da veliki deo komunalnih preduzeća u Srbiji ne raspolaže adekvatnim podacima o količinama i strukturi otpada.
Od nekih drugih inicijalnih rezultata napomenula bih sledeće: bacamo velike količine hrane. Proizvodimo i velike količine ambalažnog otpada, posebno plastičnog. Interesantno je da su i dalje plastične kese izuzetno zastupljene u strukturi otpada, iako već neko vreme imamo različite kampanje koje se odnose na smanjenje upotrebe plastičnih kesa.
Možda je „najšokantnije” to što smo uvideli da je od čak 19 podkategorija plastičnog otpada, trenutno ekonomski isplativa reciklaža samo par tipova plastike, a najčešće su u pitanju samo dve kategorije koje nose oznake PET (1) i PP (5).

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Svojevremeno ste radili master rad: „Integralni plan razvoja sistema reciklaže i reciklažnih centara u Beogradu“. Kažite nam da li konvencionalna reciklaža može biti dobro rešenje za smanjenje otpada?

Rešiti problem količina otpada, posebno u urbanim sredinama, gde su po pravilu količine otpada mnogo veće nego u ruralnim sredinama, nije lako, a ni jednostavno, te ni ne postoji samo jedno rešenje. Reciklaža jeste jedan od načina kako možemo smanjiti otpad koje odlažemo na deponije.
Nažalost, ako sagledamo ukupne količine otpada koje proizvodimo, manji deo možemo reciklirati. Postoje složeni, kompozitni materijali, koji zahtevaju posebne tretmane.
Uz reciklažu, potrebno je istovremeno raditi na „prevenciji stvaranja otpada”, raditi na tome da sami proizvodi budu kvalitetniji i da duže traju, da se mogu popraviti ili prenameniti. Takođe, bitno je raditi i na razvoju kompostiranja, ili/I proizvodnje biogasa/biogoriva.
Nažalost, najveći deo organskog, zelenog otpada u našoj zemlji završi na deponijama, umesto da bude iskorišćen za dobijanje komposta ili na primer biogasa.

Za one plastične materijale koje je nemoguće reciklirati na tradicionalan način, moguće je razvijati posebne oblike tretmana. Korišćenje otpada u energetske svrhe je takođe jedno od mogućih rešenja, a kao primer dobre prakse uvek navodim grad Beč i njegova postrojenja za inseneraciju: „Spittelau“ i „Pfaffenau“ u čiju sam se efikasnost i ekološke benefite i lično uverila.
Naša osnovna težnja za smanjenje otpada treba da bude da što manje otpada odlažemo na deponije.

Na kojim projektima trenutno radite?

Nedavno sam učestvovala u izradi studije koja je ispitivala iskustva i faktore motivacije korisnika reciklomata za ambalažu u Beogradu i Kragujevcu za potrebe vodećeg nacionalnog operatera za upravljanje ambalažnim otpadom u Srbiji „Sekopak”.
Trenutno radim na projektu koji sam pominjala, a to je analiza morofološkog sastava komunalnog otpada u Srbiji.

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Može li koncept „zelena ekonomija“ da zaživi u Srbiji?

Naravno, samo smatram da je potrebno uložiti dosta vremena, truda i finansijskih kapaciteta kako bi se reformisao sistem postojeće linearne ekonomije, čijih smo negativnih posledica svesni.
Jasno je da linearna ekonomija nije održiva na duge staze i da to nije ekonomija na kojoj treba zasnivati budućnosti. Ono na šta moramo da se usmerimo jeste cirkularna ekonomija, čiji je zeleni aspekt sastavni deo.

Kako kod građana podići nivo svesti o neophodnosti zaštite životne sredine?

Svedoci smo da se poslednjih godina svest građana o neophodnosti zaštite životne sredine menja na bolje. Građani se sve više interesuju za pitanje životne sredine, za projekte koji mogu imati uticaj na okruženje i žele da učestvuju u procesu donošenja važnih odluka koje se mogu manifestvovati bilo pozitivno ili negativno.

Mladi su više nego ikada zainteresovani za probleme životne sredine, samim tim i za ekološki aktivizam. Za razliku od svojih roditelja, mladi se danas rađaju i odrastaju u društvu koje se nalazi pod pretnjom velike ekološe krize, koju su izazvale starije generacije, a čije će posledice (ukoliko je ne sprečimo) osećati upravo te mlade generacije i budući naraštaji.

Klub prijatelja EKONEC-a : CIS – Cementna industrija Srbije

Milisav Pajević

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Impresum izdavača

Emisije zagađujućih čestica iz velikih postrojenja u većini zemalja Zapadnog Balkana veće su od propisanih graničnih vrednosti, a termoelektrane na ugalj prema poslednjim podacima emituju više sumpor‐dioksida nego ukupno sva takva postrojenja u Evropskoj uniji (EU).

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Ugalj u svetu odlazi u istoriju i danas je već isplativije graditi solarne elektrane i vetroparkove nego održavati postojeće termoelektrane. Kompanije koje proizvode i koriste ugalj suočene su sa sve većim troškovima na ime dozvola za emitovanje ugljen‐dioksida i ispunjavanja propisa za zaštitu životne sredine, pa ubrzavaju planove za gašenje ili bar za prelazak na druga goriva.

I dok u širem regionu investitori otkazuju planove za gradnju novih pogona, gase i najavljuju gašenja desetina postojećih, Srbija i Bosna i Hercegovina i dalje prednost daju planovima za nove termoelektrane.

Ceo Zapadni Balkan je podjednako ugrožen, pogotovo tokom grejne sezone, kada ovog zajedničkog neprijatelja često možemo videti i osetiti. Krajnje je vreme da svi zajedno krenemo u borbu protiv zagađenja vazduha u našem regionu.
Ceo tekst možete pročitati ovde.
Izvor: Beogradska otvorena škola

Klub prijatelja EKONEC-a : CIS – Cementna industrija Srbije

Milisav Pajević

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Impresum izdavača

Grad Novi Pazar poslednjih deset godina radi na oplemenjivanja zelenih površina, pa je povodom toga danas podeljeno 2.500 sertifikovanih sadnica jabuke i šljive.

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Akcija podele prvih dve i po hiljade sadnica građanima je završena, a preostale sadnice biće podeljene u petak ispred dvorane Pendik u 10 sati.

Član Kabineta gradonačelnika Nedžad Eminović istakao je da ova akcija ima za cilj da građani oplemene svoja dvorišta i gazdinstva.

-Na ovaj način će i sami građani učestvovati u jednoj velikoj akciji sadnje na teritoriji grada. Efekte i pozitivan uticaj na životnu sredinu ćemo videti narednih godina, rekao je član Kabineta gradonačelnika Nedžad Eminović.

Ukupno pet hiljada sadnica, koje je obezbedila Uprava grada Novog Pazara, namenjena je da oplemeni površinu od deset hektara.
Izvor: Danas/M. J.

Klub prijatelja EKONEC-a : CIS – Cementna industrija Srbije

Milisav Pajević

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Impresum izdavača

U poslednje dve godine, kako pokazuju brojne studije, alergije kod dece su se drastično povećale, a nisu retki slučajevi ni da bebe imaju intoleranciju na hranu, lekove, ubode insekata i druge faktore iz spoljašnje sredine.

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Kada je reč o polenskim alergijama, ove sezone je manji broj dece koja se javljaju pedijatrima sa tegobama, koje izazivaju visoke koncentracije biljnih polena.

-Kada se jednom razvije alergijska reakcija na inhalacione ali i druge alergene, ona će biti prisutna čitavog života, kaže doktorka Melanija Vislavski, i poručuje da to ne znači da će se kod svakog i sve vreme, ispoljiti i burnije kliničke manifestacije.

-Da li će neko kasnije razviti tešku kliničku sliku i ići u pravcu razvoja astme ili ne, zavisi i od njegove genetike, i od faktora spoljašnje sredine i od opšteg zdravstvenog stanja, kaže prim. dr Melanija Vislavski, pedijatar alergolog.

A poslednje dve godine epidemije korone, ostavile su traga na naše opšte zdravstveno stanje, ističe naša sagovornica, te ne čudi podatak da su alergijske reakcije u porastu.
Kompletan tekst i TV prilog Laure Vujković pročitajte i pogledajte ovde.
Izvor: RTV/Laura Vujković

Klub prijatelja EKONEC-a : CIS – Cementna industrija Srbije

Milisav Pajević

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Impresum izdavača

Hrvatski Sabor je zabranio primenu pesticida opasnih za pčele u vreme cvetanja poljoprivrednih kultura kako se ne bi ponovio slučaj iz juna 2020. kada su u Međimurju uginuli milioni pčela.

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Pokazalo se da je taj pomor bio rezultat jedinim delom i nepravilnog korišćenja sredstva za zaštitu bilja, rekao je Tugomir Majdak, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede u saborskoj raspravi o zakonu o održivoj upotrebi pesticida, prenosi Hina.

Kako je naveo, lica koja planiraju da izvrše zaštitu bilja treba pre svake primene pesticida opasnih za pčele da prijave to Hrvatskom pčelarskom savezu, odnosno lokalnim poverenicima.

Majdak je takođe rekao da je Hrvatska s organskom proizvodnjom prešla 100 hiljada hektara zemljišta, što je 10 posto ukupne proizvodnje prijavljene u Arkod sistemu, te da je cilj dalje povećanje tih površina i ekoloških proizvoda.

Povodom zabrinutosti nekih poslanika u pogledu snabdevanja hranom u svetlu ukrajinske krize, Majdak je naveo da je stanje poljoprivrednih useva dobro.

Potvrdio je da se tretiranje površina pod usevima i zasadom zaprašivanjem iz vazduha po pravilu zabranjuje, te da onlajn prodaja pesticida u ovom trenutku u novom zakonu nije definisana kao mogućnost.
Izvor:Tanjug

Klub prijatelja EKONEC-a : CIS – Cementna industrija Srbije

Milisav Pajević

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Impresum izdavača

Protokol o saradnji u vezi s realizacijom programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ potpisan je u Skupštini AP Vojvodine.

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Projekat ozelenjavanja sprovodi se 13. godinu zaredom, a za cilj ima podizanje svesti i lične odgovornosti za brigu o životnoj sredini u vaspitno-obrazovnim ustanovama i lokalnim zajednicama na teritoriji Pokrajine.

Protokol o saradnji potpisali su predstavnici šest pokrajinskih sekretarijata (PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, PS za urbanizam i zaštitu životne sredine, PS za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, PS za privredu i turizam i PS za sport i omladinu), Grada Novog Sada – Gradske uprave za zaštitu životne sredine, JP „Vojvodinašume“ i Pokreta gorana Vojvodine.
Ceo tekst o potpisanom protokolu pročitajte ovde.
Izvor: AP Vojvodina

Klub prijatelja EKONEC-a : CIS – Cementna industrija Srbije

Milisav Pajević

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Impresum izdavača

Tokom kalendarske godine, postoje tri kritična perioda kada je neophodno primeniti pojačane mere opreza i zaštite od požara.

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Prvi period povećane ugroženosti od šumskih požara je mart-april, jer se vegetacija još uvek nije probudila a u polju i neposrednoj blizini šume ima suvih biljnih ostataka koji predstavljaju lako zapaljivi material.

Sa početkom lepog vremena ljudi su sve prisutniji u prirodi, pa svojim ponašanjem najčešće nenamerno uzrokuju požar.

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ apeluje na građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru, ako mesto za to nije predviđeno, vidno obeleženo i propisno obezbeđeno.

Nekontrolisano paljenje suve trave i niskog rastinja u polju i pored puta, vrlo često uzrokuje požar velikih razmera koji se brzo širi. Podsećamo građane da svojim nesavesnim ponašanjem mogu ugroziti sopstvenu i bezbednost drugih ljudi i imovine.
Više pročitajte ovde.
Izvor: Javno preduzeće „Vojvodinašume“

Klub prijatelja EKONEC-a : CIS – Cementna industrija Srbije

Milisav Pajević

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Impresum izdavača

Udruženje „Zelena oaza Subotica” organizovalo je juče nastavak akcije sadnje drvoreda od prošle nedelje na deonoci puta prema Starom Žedniku.

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Ovo je druga ovogodišnja akcija koju organizuje udruženje, budući da su prošle subote zajedno sa dobrovoljcima podigli drvored na delu starog Beogradskog puta pred gradom u dužini od 1,5 kilometara sa obe strane. Zasađeno je oko 500 mladih sadnica gelegunje (američkog koprivića-bođoša).

Udruženje „Zelena oaza Subotica” zahvalilo se ljudima koji su odvojili svoje vreme i učestvovali u akciji i najavljuje da će nastaviti da se bori za zeleniju i lepšu Suboticu.
Izvor: Udruženje „Zelena oaza Subotica“

Klub prijatelja EKONEC-a : CIS – Cementna industrija Srbije

Milisav Pajević

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Impresum izdavača

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Društvo mladih istraživača iz Bora podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora nad kompanijom Zijin Bor Copper d.o.o. zbog sumnje da su visoke koncentracije arsena u vazduhu tokom 2021. godine u Boru posledica prerade rude u topionici bakra u okviru njihovog privredno-industrijskog kompleksa.

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Visoke koncentracije arsena zabeležene su i tokom 2022. godine, te je tako krajem januara koncentracija arsena u vazduhu bila čak 180 puta viša od dozvoljene.

RERI i Društvo mladih istraživača iz Bora zahtevaju hitno sprovođenje vanrednog inspekcijskog nadzora, koji će rezultirati nalaganjem kompaniji Zijin da sprovede tehničke, tehnološke i organizacione mere za sanaciju izvora i uzroka emisije arsena iz svojih postrojenja.

Naime, ukoliko utvrdi nezakonitosti, inspektor Ministarstva zaštite životne sredine može naložiti mere za njihovo otklanjanje, te može i privremeno ili trajno zabraniti rad izvora zagađenja. Inspektor takođe može pokrenuti prekršajne postupke, postupke za privredne prestupe i podneti krivične prijave.

Na osnovu prikupljenih podataka, a u cilju utvrđivanja odgovornosti zbog prekomernih koncentracija arsena u Boru, RERI i Društvo mladih istraživača iz Bora će, ukoliko nadležna inspekcija propusti da to uradi, pokrenuti postupke protiv svih odgovornih lica.
Ceo tekst o ovoj temi pročitajte ovde.
Izvor: RERI

Klub prijatelja EKONEC-a : CIS – Cementna industrija Srbije

Milisav Pajević

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Impresum izdavača

Svetska organizacija za zaštitu prirode – WWF obeležila je po 14. put u Srbiji globalnu ekološku akciju „Sat za našu planetu“, u svetu poznatu kao Earth Hour.

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Tim povodom u Silosima Beograd predstavljen je mural autora Wuper Kec (Dejan Ivanović), koji oslikava ovogodišnju temu akcije – zaštitu biodiverziteta, sa divljim pčelama i devojčicom kao centralnim figurama.

Mural visine 26 metara izrađen je na jednom od silosa, ustupljenom zahvaljući Gaia pokretu.

Kako je saopšteno, odabir divljih pčela kao simbola biodiverziteta proističe iz činjenice da ti insekti predstavljaju najvažnije oprašivače na svetu – oko 80 odsto divljih biljaka i oko 75 odsto najvažnijih useva zavise od oprašivanja koje obavljaju životinje.

Lik devojčice šalje poruku o važnosti osnaživanja mladih i njihovom aktivnom uključivanju u stvaranju boljeg sveta u kojem ljudi žive u skladu sa prirodom.

„Sat za našu planetu“ ove godine obeležen je i kampanjom u centru Beograda, gde su u pešačkoj zoni grada na digitalnim ekranima prikazane divlje vrste pred izumiranjem, uz poruku da na svetu skoro svakih sat vremena jedna vrsta nestane.

Kampanjom su obuhvaćene i ugrožene vrste iz našeg regiona, među kojima su velika droplja, čovečja ribica i moruna.

Kampanja je regionalnog karaktera i sprovodi se u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a u Beogradu će građani moći da je vide do ponedeljka.
Izvor: FoNet

Klub prijatelja EKONEC-a : CIS – Cementna industrija Srbije

Milisav Pajević

Iskoristite jedinstvenu ponudu EKONEC-a

Impresum izdavača